Фамбо Д.о.о.е.л.

ПОНУДА ЗА ЛАДИЛНА КОМОРАБарања од Вашата фирма за компонирање на постројката!


Информации од нас за поблиско согледување на Вашите барања.

Прашалникот е поделен на следните поделби:

Пополнете ги информациите во сите секции каде тоа се бара. Потоа потврдете го сето тоа, на тој начин што ќе притиснете на копчето ПОТВРДНО ! А од нас ќе добиете повратни информации за сето она што Вас ви е потребно.


Спецификации - ПрашалникПрепорачуваме прашалникот да го одговорите што поточно и поконкретно!

 1. За каков објект сте заинтересирани да градите? (Монтажна комора или вѕидана комора)

 2. Стиропор или полиуретан како изолационен материјал?

 3. Какви видови на производи сакате да одржувате, оладувате или замрзнувате?

 4. Побарувана температура во објектот?

 5. Колкава количина на производи планирате на внесувате во објектот ( кг / дневно )?

  20-50 kg 50-100 kg 100-500 kg 500-1000 kg 1000-1500 kg 1500-2000 kg
  >2.0 t 2-5 t 5-10 t 10-20 t 20-30 t >30 t
 6. Време за кое сакате да ги оладите, или замрзнете производите?

  5-15 min. 15-30 min. 30-60 min. 1-5 ч. 5-10 ч. 10-16 ч. >20 ч.

Некои Ваши замисли како сакате тоа да изгледа, функционира или имате специфични барања.

НА ПОЧЕТОК


Генералии - на Вашата фирма


За да можеме да бидеме во контакт со Вас, внесете ги Вашите податоци.

Име Презиме:

Фирма:

Град:

Адреса:

E-mail:

Тел/Факс:

НА ПОЧЕТОК


  Оценување - WEB Site на ДООЕЛ „ФАМБО„


  Наредните информации се корисни за нашата фирма, на тој нашин што ќе ни кажете што Ви се допаѓа, а што не!

  1. Како би ја оцениле Веб страницата на Фамбо?
   Лошо Скромно Средно Добро Одлично

  2. Дали е потребно да има повеќе информации за фирмите со кои сме соработувале?
   ДА НЕ

  3. Дали е потребно да има повеќе графички детали и слики?
   ДА НЕ

  4. Дали мислите дека се потребни повеќе линкови ?
   ДА НЕМапа на Македонија

Со почит "Фамбо" - Битола

НА ПОЧЕТОК

Фамбо - ВодичФамбо - Битола, МакедонијаФамбо - Објекти